sentor-wp-redteam

Whitepaper

Vad innebär spear-phishing - och går det att skydda sig?

Innehåll

Spear-phishing (spjutfiske) är en riktad form av phishing (nätfiske) som innebär att skräddarsydda mail skickas till utstuderade offer. Mailen är svåra att upptäcka utan noggrann kontroll och det är utmanande att stoppa attackförsöken. Det här är en fördjupning i ämnet spear-phishing.

Detta whitepaper tar bland annat upp:

  • Skillnaden mellan phishing och spear-phishing
  • Hur angriparna förbereder sig
  • Är det så svårt att upptäcka spear-phishing?
  • Hur kan man upptäcka ett spear-phishing-försök?
  • Hur kan man som organisation skydda sig mot spear-phishing?