sentor

Whitepaper

Identifiera och hantera GDPR-incidenter med SIEM

Det här får du i guiden

Den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) ställer krav på de organisationer som hanterar personlig information. För att säkerställa efterlevnad och undvika höga böter är det av vikt att man kan identifiera och hantera incidenter i organisationens IT-miljöer. I vårt whitepaper får du veta hur SIEM kan underlätta arbetet med att efterleva GDPR.

Innehåll

  • Bakgrund till Dataskyddsförordningen (GDPR)
  • Information om SIEM och SIEM som tjänst
  • Så stärker SIEM säkerhetsarbetet och underlättar GDPR compliance