sentor-wp-redteam

Whitepaper

en introduktion till Red Team Testing

Innehåll

Red Team Testing är en slags variant av traditionella penetrationstester med målet att simulera kontinuerliga attacker med hjälp av samma verktyg och metoder som verkliga angripare använder. Genom att använda denna typ av förlängd säkerhetstestning kan organisationen få en större förståelse och uppskattning av sannolikheten för att utsättas för en framgångsrik attack, vilka typer av angripare den kan ställas inför och hur väl den är rustad för att svara på och hantera ett sådant hot. 

Detta whitepaper ger en introduktion till Red Team Testing som metod och går bland annat igenom;

  • Hur metoden skiljer sig från traditionella penetrationstester
  • Hur förhållandet till Blue Team ser ut, samt
  • Hur dessa metoder tillsammans kan stärka organisationers förmåga att möta hot