sentor

Whitepaper

NIS-direktivet - Så påverkas er organisation

Det här får du i guiden

NIS-direktivet trädde i kraft i augusti 2018 och är avsett att säkerställa en hög informationssäkerhetsstandard i samhällsviktiga och digitala tjänster. Beroende på vilken roll er organisation bedöms ha varierar skyldigheter och säkerhetsåtgärder.

I detta whitepaper kommer du att kunna läsa om hur just din organisation kan påverkas, vilka potentiella konsekvenser den står inför samt rekommendationer på adekvata lösningar.

Innehåll

  • Bakgrund
  • Beskrivning av aktörer
  • Rapporteringsflöde
  • Sekretess
  • Konsekvenser
  • Så efterlever ni direktivet