sentor

Whitepaper

Active Directory - funktion, risker och säkerhetsrekommendationer

Innehåll

I princip alla stora företag använder tjänsten Active Directory (AD) för att kunna centralisera hanteringen av stora IT-miljöer. AD:t kan med andra ord liknas vid själva hjärtat i en IT-miljö, vilket även gör det till ett primärt mål för potentiella angripare. En framgångsrik attack riktad mot ett företags AD leder i många fall till att angriparen får kontroll över hela nätverket - en skada som är väldigt svår att reparera.

Det här är en fördjupning i ämnet Active Directory där vi bland annat går igenom;

  • Vad Active Directory är och hur tjänsten fungerar
  • Riskerna med Active Directory
  • Vanliga attacker mot Active Directory
  • Vilka säkerhetsåtgärder man kan vidta för att skydda sitt Active Directory