sentor

Rapport

Svenskarnas syn på IT-säkerhet 2020

Det här är 2020 års rapport

För femte året i rad tar Sentor fram rapporten Svenskarnas syn på IT-säkerhet. Rapporten baseras på en undersökning som Ipsos har gjort på uppdrag från Sentor, med målet att både du som läsare och vi som kunskapsförmedlare ska få bättre insikt i hur svenskar tänker och agerar i frågor kopplade till IT-säkerhet.

Årets rapport baseras på svar från 1010 svenskar i åldrarna 18-75 år, som tillsammans utgör ett riksrepresentativt och statistiskt säkerställt urval.

Innehåll

  • Förtroende för statliga och privata organisationer
  • Inställning till säkerhet i hemmet / Internet of Things
  • Övervakning och integritet
  • Säkerhet på arbetsplatsen
  • Internetbedrägerier

Tidigare rapporter kan ni ta del av här: 2016, 2017, 2018, 2019