sentor

Rapport

Svenskarnas syn på IT-säkerhet 2019

Det här är 2019 års rapport

För fjärde året i rad tar Sentor fram rapporten Svenskarnas syn på IT-säkerhet. En rapport som baseras på en undersökning som Ipsos har gjort på uppdrag från Sentor. Målet med rapporten är att både du som läsare och vi som kunskapsförmedlare ska få bättre insikt i hur svenskar tänker och agerar i frågor kopplade till IT-säkerhet.

Årets rapport baseras på svar från 1006 svenskar i åldrarna 18-75 år, som tillsammans utgör ett riksrepresentativt och statistiskt säkerställt urval.

Innehåll

  • Förtroende för statliga och privata organisationer
  • Inställning till säkerhet i hemmet / Internet of Things
  • Säker mobilanvändning
  • Surfa säkert
  • Säker mailanvändning
  • Nätfiske och övriga bedrägerier
  • Inställning till IT-säkerhet

Tidigare rapporter kan ni ta del av här: 2016, 2017, 2018